simple offline web page building software download

EDUSCRUMBOARD MAKEN (DE FLAP)

We gaan nu een belangrijk onderdeel van het scrummen maken: Het eduScrumbord.

Op het eduScrumbord staat :

- De naam van je team
- De namen van de teamleden,
- Ruimte om straks de opdracht(en) op te schrijven (STORIES)
- Kolom met de acceptatie criteria
- Een tabel met 3 kolommen: todo, busy en done
- De burn-downgrafiek
- Definition of done
- Definition of fun
- Impediments

Kijk naar de tekening hieronder.... zo moet je eduScrumboard er uit komen te zien : 

CONTACT

Email:  wial@summacollege.nl


Met hartelijke dank aan Willy Wijnands van eduScrum voor de inspiratie en correcties !